top of page

Zabezpieczenie głosu

Cena

2 460,00 zł

Chcesz zabezpieczyć swój głos przed operacją laryngektomii lub innymi spodziewanymi osłabieniami mowy? Skontaktuj się z nami.

 

Konrad nagrał swój głos i dlatego teraz możemy pracować, aby odtworzyć jego głos. Uruchomiliśmy pilotażowy program nagrań głosu na potrzeby jego rekonstrukcji i przyszłych metod restoracji (konwersja mowy, bioniczna krtań).

Sztuk